Машиніст крану автомобільного

Загальні поняття:

Машиніст крана автомобільного – це людина складної і, в той же час цікавої та багатогранної професії. Машиніст крана автомобільного працює на будівництві споруд і будівель різного призначення. Він виконує підйомно-транспортні, вантажно-розвантажувальні роботи: піднімання, переміщення, навантажування, розвантажування, транспортування деталей, вузлів, блоків до місця збирання. Слідкує за показниками приладів (покажчики вантажопідйомності, креномір тощо) і сигнальними жестами стропальника. Знайомиться з записами в спеціальному журналі, перевіряє технічний стан крана (механізми, гальма, канати).

 Коротка історія професії:

З давніх часів найбільш важкою і малопродуктивною роботою вважалося перенесення і перекидання з місця на місце, нагору і вниз масових і важких вантажів. У Древньому світі для цього використовували рабів. Однак люди завжди намагалися удосконалити цю важку роботу. Ще Піфагор (VI століття до н.е.) першим придумав такий пристрій як “важіль” для перекидання вантажів. Потім люди також винаходили різні пристосування. Ще не дуже давно цеглини на будівництві переносили і піднімали на ліси спеціальні робітники – козоноси (коза – спеціальна шухляда для перенесення цеглин). Прототипи кранів відомі з давніх давен. Найпростіші крани до кінця 18 століття виготовляли з дерев’яних деталей. Вони мали ручний привід.

Назва «кран» походить від нім. кranich – журавель. З початку 19 століття найважливіші деталі почали виготовляти з металу (осі, колеса тощо). У 20-х роках 19 століття з’явилися перші суцільнометалічні крани, спочатку з ручним, а в 30-і роки — з механічним приводом.

Перший паровий кран створений у Великобританії в 1830 році, гідравлічний — там же в 1847. Двигун внутрішнього згорання був використаний в крані вперше в 1895, а електричний – в 1880—85 майже одночасно в США і Німеччині. Це були мостові крани з одномоторним приводом. У 1890 створені крани з багатомоторним індивідуальним приводом – теж в США і Німеччині.

Виготовляти крани сучасного типу в Україні почали в кінці 19 століття (Миколаївський, Путилівський, Краматорський та інші заводи).

Широке використання кранів пов’язане з переходом будівництва на збірну систему і застосуванням у будівництві великих залізобетонних конструкцій.

Характер роботи:

Машиніст крана автомобільного здійснює вантажно-розвантажувальні роботи. Доставляє кран на об’єкт (керує автокраном у відповідності з правилами дорожнього руху). Приймає рішення про вибір місця установки крана з врахуванням нахилу рельєфу, стану ґрунту, напрямку і сили вітру. Визначає оптимальний кут повороту стріли. Здійснює огляд механізмів і вузлів автокрана, технічний догляд і профілактику. У випадку необхідності проводить їх ремонт.

Завдання машиніста крана автомобільного – дотримання вимог охорони навколишнього середовища, оскільки при експлуатації крана автомобільного можливі такі види забруднення навколишнього середовища: викиди в атмосферу відпрацьованих газів, попадання на грунт і воду нафтопродуктів і інших експлуатаційних рідин, підвищений шум при роботі техніки. Категорично забороняється зливати відпрацьовані паливно-мастильні матеріали на землю, в каналізацію і водойми; необхідно їх зібрати в ємності і утилізувати. Дозволяється мити машину тільки у відведених місцях. Не можна допускати попадання у водойми стоків при митті машини.

Охорона навколишнього середовища, екологічно безпечна експлуатація техніки – важлива складова роботи машиніста крана автомобільного.

Умови роботи:

Машиніст крана автомобільного працює в різноманітних природних умовах, наприклад, обривиста місцевість, і найменша неточність здатна спричинити серйозну аварію, тому треба бути особливо уважним. Окрім цього, кран автомобільний створює навколо себе зону високої небезпеки, і машиніст вимушений постійно слідкувати за тим, щоб в цій зоні не було сторонніх людей. Також до несприятливих факторів професії машиніста крана автомобільного, які негативно впливають на здоров’я працівника, відносяться підвищений рівень шуму, вимушена робоча поза, загазованість повітря, тому існує перелік обмежень для прийому на роботу і навчання з даної професії.

Ринок праці:

Машиністи крана автомобільного працюють в багатьох галузях:
• будівельні організації;
• будівельні майданчики;
• цехи підприємств;
• пристані;
• автотранспортні організації;
• підприємства електромереж; 
• вантажні залізниці;
• підприємства зв’язку.

Машиніст крана автомобільного повинен:

 • раціонально і ефективно організувати працю на робочому місці; додержуватися норм технологічного процесу; знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища; додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати у разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені, тощо); інформаційні технології;
 • робітники, робота яких пов’язана з автомобільним транспортом, обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування, у тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварій, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці;
 • робітники, безпосередньо зайняті керуванням і обслуговуванням машин та устаткування повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:

Професія машиніста крана автомобільного чоловіча і зв’язана зі значними фізичними навантаженнями.

Для ефективної роботи машиністу необхідні:

Якості та вміння:

 • гарна координація рухів; 
 • гарне фізичне здоров’я; 
 • концентрація уваги;
 • гарний зір;
 • точний окомір;
 • гарна зорова пам’ять;
 • висока швидкість і точність сенсомоторних реакцій;
 • уміння концентрувати, розподіляти і швидко переключати увагу;
 • схильність до роботи з технікою.

Основні риси характеру:

 • витривалість;
 • відповідальність;
 • урівноваженість;
 • посидючість; 
 • уважність; 
 • акуратність;
 • дисциплінованість.

Перспективи розвитку:

Навчаючись в ПТНЗ, учні з професії «Машиніст крана автомобільного» набувають фахових знань, умінь і навичок, готуються застосовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності.

Під час проходження виробничої практики учні вдосконалюють свою професійну майстерність, набувають нових знань та навичок. Крім того, під час практики роботодавці мають нагоду оцінити професійний рівень молодих фахівців і запропонувати їм по закінченні навчання робочі місця.

Професія «Машиніст крана автомобільного» – одна з найзатребуваніших і добре оплачуваних професій на ринку праці. Крім кваліфікації «Машиніст крану автомобільного» 4 розряду, випускник отримує кваліфікацію «Слюсар з ремонту автомобілів» 2 розряду та «Водій автотранспортного засобу (категорія «С»)». Тому ймовірність працевлаштування після навчання за професією «Машиніст крана автомобільного» складає більш ніж 90%, тем паче є перспектива підвищення кваліфікації та курсового навчання для роботи на інших вантажопідйомних агрегатах.

За професією «Машиніст автомобільного крана» можлива організація підприємницької діяльності.