Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів (категорія “С”)

Історія професії

У міру того як розвивався автотранспорт, все більше виникала необхідність у фахівцях, які б могли стежити за робочим станом автомобіля, а також уміти усувати несправності.

У другій половині XX століття постійне зростання кількості автомобілів і ускладнення механізмів неминуче призвели до необхідності виникнення такої професії, як автослюсар. Це фахівець широкого профілю, який досконало повинен знатися на технічному влаштуванні будь-якого механізму автомобіля.

Загальна характеристика професії

Автослюсар – спеціаліст, який готує машину в дорогу. В автомобільному транспорті професія слюсаря з ремонту автомобілів – це професія №2 після водія, якість і результат роботи якого багато в чому залежить від справності автомобіля.

Щоб автомашина запрацювала, її потрібно зібрати, налагодити, від­регулювати і випробувати, у процесі експлуатації – обслуговувати і ремонтувати. Все це – справа слюсаря з ремонту автомобілів. Чим складніша машина, тим вища кваліфікація слюсаря, і якими б не були досконалими інстру­менти, завжди буде потрібна людина з “розумними” руками. Тому потреба у спеціалістах з ремонту автомобілів буде постійною і, оволодівши цією професією, можна легко працевлаштуватися на різних автопідпрємствах, фірмах автосервісу, автокомбінатах, автопарках, “шляхових допомогах”, навіть відкрити свою справу.

Професія автослюсаря вважається престижною

У майбутньому професія збережеть­ся, але в ній відбудуться суттєві зміни. Деякі операції зникнуть, ручна праця зведеться до мінімуму і процес в ціло­му буде автоматизований. За класифікацією професія слюсаря з ремонту автомобілів відноситься до професій типу “людина – техніка“.

Предмет праці автослюсаря: автомашина, її агрегати, системи, механізми,окремі її прилади, а також частини приладів і деталей.

Основні операції: розбирання, ремонт, складання, ре­гулювання, комплексне вип­робування відповідно до технічних умов ек­сплуатації агрегатів та вузлів автомобілів різних марок.

Знаряддя праці: різноманітні ручні інструменти – ключі і викрутки, молотки, пасатижі, вимірювальні пристрої, пнев­матичне обладнання, стенди, електричні механізми та пристрої тощо.

Встановивши причини неполадок, слюсар розбирає несправні агрегати і вузли, замінює окремі деталі, знову проводить їх збирання і закріплює на своїх місцях, змащує частини, що труться, укладає лінії бортової комунікації. Робота закінчується оформленням необхідної здавальної документації.

Праця автослюсарів вимагає значних фізичних зусиль і напруги. Вони працюють в бригаді або індивідуально. Професію     автослюсаря     можна поєднувати з іншими професіями (наприклад, слюсаря механоскладальних робіт), працювати в інших галузях на­родного господарства (зокрема в машинобудуванні).

Санітарно-гігієнічні умови та безпека праці

Робота автослюсаря здійснюється як у приміщенні (часто неопалюваному), так і на відкритому повітрі.

Робочий день часто не нормований, можлива робота по змінах.

Умови праці: неминуча загазованість повітря. Шум працюючо­го мотору чи пристроїв. Запах палива, мастил, розчинників, фарб, лаків, електроліту тощо. Режим, ритм праці і переміщення в просторі – вільні.

Робоча поза невизначена (залежно від типу виконуваних опе­рацій). Це створює несприятливі статичні навантаження на тазові і шийні м язи, м’язи спини та живота.

У зв’язку із неспри­ятливими температурними умовами праці можливі застудні зах­ворювання в холодний період року. При недотриманні гігієни рук внаслідок роботи з різними мастилами та промасленими деталя­ми можуть спостеріга­тися шкірно-гнійні ін­фекції. Можливі трав­ми механічного харак­теру.

Професійних захворювань у роботі слю­саря з ремонту автомобілів немає.

Внаслідок   великих фізичних зусиль слюсарями з ремонту автомобілів переважно працюють чоловіки.

 Вимоги професії до особистості працівника

Робота слюсаря з ремонту автомо­білів підійде фізично міцним молодим людям, терплячим, захопленим тех­нічним конструюванням, автомотоспортом, кмітливим, схильним до твор­чості, винахідливості.

Для виконання професійних обов’язків працівникові необхідні:

 • Гострота і точність зорового, слу­хового і дотикового сприйняття.
 • Добра координація рухів пальців і рук.
 • Стійка нервова система.
 • Гострота зору та точність зорового розпізнавання.
 • Гострий “технічний” слух.
 • Висока точність і координація рухів.
 • Аналітичне, логічне, технічне мис­лення і просторова уява.
 • Емоційна стійкість, врівноваженість.
 • Терпіння і наполегливість.
 • Витривалість, відповідальність, організованість.

Психологічними протипоказаннями до професії слюсаря з ремонту автомобілів є неуважність, емоційна нестабільність, слабка зосередженість.

Професійне навчання

Навчання та підготовка слюсарів з ремонту автомобілів здійснюється у Щастинському відділенні ВП «РЦПО ЛНУ імені Тараса Шевченка». Зарахування до нашого навчального закладу здійснюється шляхом конкурсного відбору. Кількість, а також форми проведення вступних випробувань (співбесіда, контрольні роботи з окремих предметів, тестування) вста­новлюються професійно-технічними навчальними закладами.

 Протипоказання до навчання та професійної діяльності.

 • Медичні протипоказання:
 • Серйозні захворювання органів ди­хання, серцево-судинної, гормональної систем та нирок.
 • Пошкодження верхніх та нижніх кін­цівок з помірним порушенням рухової та опорно-статичної функцій.
 • Погіршення стану зору та слуху.
 • Хронічні гастрити.
 • Захворювання шкіри.

Не можуть бути допущені до навчан­ня та роботи особи, яким характерні:

 • Відсутність спритності рухів.
 • Неуважність.
 • Висока ступінь неврівноваженості.
 • Недостатня точність і обсяг рухової пам’яті.
 • Емоційна нестабільність.

 Заробіток та перспективи зайнятості.

Найчастіше застосовується погодинно-преміальна, підрядно-преміальна системи оплати праці.

Середній заробіток також залежить від кваліфікаційного розряду і складності виконуваних робіт.

Потреба в хороших автослюсарях постійно збільшується, оскільки постійно збільшується і урізноманітнюється автомобільний парк України.

Тому ймовірність працевлаштування після навчання висока.

Набуті професійні знання слюсар з ремонту автомобілів може реалізувати і в інших професіях.