Оператор комп’ютерного набору

  1. Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору
  2. Кваліфікація – ІІ категорія
  3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем

зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне

забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій

у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи

організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила

орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу,

витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; основи

законодавства про працю; правила захисту інформації.

Повинен уміти: виконувати операції з базами даних на

комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення,

систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених

процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання,

систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи

устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в

текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;

оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на

папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції

технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і

контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні

тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із

робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів,

розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати

коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;

доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від

установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування;

здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах

відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно

вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі

необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації,

підприємства, установи), вести діловодство.

  1. Загальнопрофесійні вимоги

 раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і

навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів

безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені

тощо);

 знати інформаційні технології.

  1. Вимоги до кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в

системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

  1. Сфера професійного використання випускника:

– обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем

і мереж обробки інформації та прийняття рішень;

– комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;

– обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і

робототехнічних систем.

  1. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.