Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

 1. Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

 

 1. Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1
 2. Кваліфікаційна характеристика

 

Завдання та обов’язки. Самостійно виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології. Комплектує машинно-тракторні агрегати. Виконує транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів.

Виконує щозмінне технічне обслуговування та періодичне технічне обслуговування  тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює. Визначає несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них.

Читає нескладні машинобудівні креслення, схеми, користується інструкціями з експлуатації машин. Раціонально використовує паливно-мастильні, гумо-технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини. Виконує слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються. Ремонтує, складає і регулює вузли та  агрегати середньої  складності тракторів і сільськогосподарських машин із  заміною окремих частин і деталей. Готує трактори, сільськогосподарські та інші машини і знаряддя до  зберігання.

Дотримується правил і норм з охорони праці.

Повинен знати: правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та  агротехнології; будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів; вимоги до комплектування машинно- тракторних  агрегатів  для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських і інших машин; основи організації, оплати праці й соціально-трудових відносин у сільськогосподарському виробництві; основні властивості паливно-мастильних матеріалів та охолоджувальних рідин; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються; методи виявлення і способи усунення дефектів у роботі машин та окремих агрегатів, зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа та інших документів); норми виробітку і витрати паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт, шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та  пожежної безпеки під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та інших машин, вимоги законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища.

Кваліфікаційні вимоги.  Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або професійно-технічне навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії А 1. Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного посвідчення на право керування тракторами цієї категорії. 

 

4.Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1

4.1. При вступі на навчання – повна або базова загальна середня освіта

4.3. Після закінчення навчання – повна або базова загальна середня освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1.

 1. Сфера професійного використання випускника:

КВЕД ДК 009:2010:  01 Сільське господарство, 02 Лісове господарство та лісозаготівлі; 41 Будівництво

 1. Специфічні вимоги

6.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

6.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

6.3. Медичні обмеження.

 

 1. Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
 2. 2. Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А 2
 3. Кваліфікаційна характеристика

 

Завдання та обов’язки.

Самостійно  виконує  сільськогосподарські  та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності відповідно до вимог агротехніки та агротехнології. Виконує щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, які експлуатує. Визначає несправності тракторів, причіпних знарядь і машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них. Виконує слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються.

Повинен знати: способи і особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до  вимог агротехніки й агротехнології; експлуатаційні регулювання тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії; будову,  принцип дії, вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; способи виконання слюсарних робіт під час експлуатації, технічного обслуговування і ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; технологічні регулювання сільськогосподарських та інших машин, що агрегатуються з тракторами цієї потужності.

Кваліфікаційні вимоги.  Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або професійно-технічне навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії А 2. Наявність кваліфікаційного посвідчення на право керування тракторами цієї категорії.  За умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи; за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1 не менше 1 року.

Приклади робіт 

 1. Виконувати операції технічного обслуговування сільськогосподарської техніки.
 2. Виконувати ремонт тракторів агрегатним методом та нескладний ремонт робочих органів сільськогосподарських машин.
 3. Виконувати дефектування робочих органів техніки.
 4. Проводити комплектування та підготовку МТА для виконання сільськогосподарських та інших робіт.
 5. Виконувати технологічні операції:
  • основного і передпосівного обробітку грунту;
  • посіву та посадки сільськогосподарських культур;
  • внесення добрив та ядохімікатів;
  • обробітку посівів.
 6. Виконувати транспортні роботи.
 7. Виконувати операції з зберігання сільськогосподарської техніки.

 

 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

4.1. При вступі на навчання – повна або базова загальна середня освіта

4.3. Після закінчення навчання – повна або базова загальна середня освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А2.

 1. Сфера професійного використання випускника:

КВЕД ДК 009:2010: 01 Сільське господарство. 02 Лісове господарство та лісозаготівлі. 41 Будівництво

 1. Специфічні вимоги

6.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

6.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

6.3. Медичні обмеження.

 1. Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
 2. Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії В1
 3. Кваліфікаційна характеристика

Завдання та обов’язки.

Самостійно виконує сільськогосподарські (збиральні) роботи на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Виконує слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту комбайнів. Дотримується правил дорожнього руху та правил технічної експлуатації самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів. Додержується правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни та пожежної безпеки.

Повинен знати: правила, способи і особливості виконання збиральних робіт на зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах згідно з сучасними вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії, правила їх технічної експлуатації; шляхи та засоби запобігання втратам зерна під час збирання врожаю; основні види регулювання різального та молотильного агрегатів комбайнів; способи виконання слюсарних робіт, шляхи відновлення зношених вузлів та агрегатів під час технічного обслуговування та ремонту зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або професійно-технічне навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії В1. Наявність кваліфікаційного посвідчення на право керування тракторами цієї категорії. За умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи; за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1 не менше 1 року.

Приклади робіт

 1. Оцінювати технічний стан робочих органів комбайнів.
 2. Виконувати операції технічного обслуговування комбайнів.
 3. Виконувати операції з технологічного налагодження комбайна.
 4. Виконувати операції із переобладнання зернозбиральних комбайнів для збирання різних культур за різними технологіями.
 5. Керувати комбайнами.
 6. Виконувати технологічні операції на зернозбиральних комбайнах:
 • з жаткою, у тому числі з автоматичним керуванням висоти зрізу, для збирання зернових та зернобобових культур;
 • з жаткою для збирання кукурудзи на зерно;
 • з платформою-підбирачем для підбирання валків хлібної маси з покосів;
 • з жаткою для збирання соняшнику;
 • з пристроями для збирання насінників трав;
 • з пристроями для збирання гречки та проса;
 • з пристроями для збирання гірчиці та ріпаку;
 • з жаткою для збирання сої.
 1. Виконувати технологічні операції на кукурудзозбиральних комбайнах:
 • збирання кукурудзи на зерно в качанах.
 • збирання кукурудзи на зерно з обмолотом качанів.
 1. Визначати продуктивність комбайнів та витрати пального.
 2. Визначати несправності комбайнів та усувати їх.
 3. Виконувати операції з зберігання комбайнів.
 4. Виявляти і усувати несправності з проведенням ремонту середньої складності вузлів і агрегатів комбайна.
 5. Проводити щоденне технічне обслуговування та ТО під час постановки на довготривале зберігання.
 6. Проводити калібрування жатки комбайна.
 7. Підбирати і проводити заміну підбарабання молотильного апарату, в залежності від культури, що збирається.

 

 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

 4.1. При вступі на навчання – повна або базова загальна середня освіта.

 4.2. При підвищенні кваліфікації

стаж роботи за професією тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорії А1 не менше 1 року

 4.3. Після закінчення навчання – повна або базова загальна середня освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії В1.

4.3 Мати медичну довідку встановленого зразка.

 1. Сфера професійного використання випускника

КВЕД ДК 009:2010: 01.50 Змішане сільське господарство,41 Будівництво 6.

 1. Специфічні вимоги

 6.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

6.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

6.3. Медичні обмеження.

Професійна кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2) розряду

 1. Кваліфікаційна характеристика 1-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає прості вузли сільськогосподарських  машин і тракторів. Обпилює зовнішні і внутрішні поверхні, зачищає задирки у деталей. Рубає метал вручну. Ріже заготовки з прутка, листа і труб ручними ножицями, ножівками. Готує вироби та вузли під зварювання та зачищає після зварювання. Промиває, очищає та змащує деталі машин. Миє та зливає мастила з машин. Очищає машини і трактори від бруду. Бере участь в ремонті простих машин під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

Повинен знати: основні прийоми виконання робіт з  розбирання простих вузлів сільськогосподарських машин і тракторів; призначення і правила застосування простого слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту, кріпильних деталей; найменування та маркування металів, мастил, мийних речовин, палива.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

 1. Батареї дискові лущильників – розбирання.
 2. Борони зубові і дискові – розбирання.
 3. Болти, гайки, шпильки – обпилювання задирок, різання

заготовок ножівкою, рубання зубилом, проганяння різьби.

 1. Колеса опорні, ножі дискові плугів – розбирання.
 2. Лапи культиваторів – заміна.
 3. Шестірні, вали і інші деталі – зачищання задирок після

механічного оброблення.

 1. Ящики зернотукових сівалок – розбирання.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає сільськогосподарські машини, комбайни і трактори, готує їх до ремонту. Ремонтує, складає прості з’єднання і вузли сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів із заміною окремих частин і деталей. Знімає і установлює освітлювальну арматуру. Виконує слюсарне оброблення та підганяння деталей за 2 – 14-м квалітетами (5 – 6-м класами точності). Виконує роботи з застосуванням пневматичних і електричних інструментів та на свердлильних верстатах. Нарізає різьби ручними мітчиками і плашками. Бере участь в ремонті машин середньої складності під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

Повинен знати: принцип дії, правила послідовного розбирання на вузли і підготовка до ремонту сільськогосподарських машин, комбайнів та тракторів; призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності вимірювального інструменту; призначення і застосування охолоджувальних і гальмових рідин; мастил, палива; механічні властивості матеріалів, які обробляє; основи знань про допуски і посадки, квалітети (класи  точності) та параметри шорсткості (класи  чистоти оброблення); основи електротехніки і технології металів в обсязі роботи, яку виконує.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1 розряду – не менше 0,5 року.

Приклади робіт

 1. Бензобаки, акумулятори, кабіни, кожухи – знімання, установлення на машини і кріплення.
 2. Двигуни, коробки передач, мости задні – знімання.
 3. Диски, гальмові стрічки та фрикційні накладки – усунення пошкоджень і клепання.
 4. Елеватори пруткові картоплезбиральних комбайнів – розбирання.
 5. Кронштейни, скоби, хомутики – виготовлення.
 6. Лущильники – ремонт і складання.
 7. Мости передні, бортові передачі, механізми підіймання та

видавлювання,  рейки  виносу, балансири,  гальма – розбирання і підготовка до ремонту.

 1. Муфти фрикційні – розбирання і складання.
 2. Плафони, ліхтарі світлові, свічки, стартери – знімання та установлення.
 3. Прокладки-виготовлення.
 4. Редуктори розподільні комбайнів – знімання та розбирання.
 5. Ящики зернотукових сівалок – ремонт.

 

 1. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2) розряду

 

2.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

2.2. При підвищення професійної кваліфікації

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-го розряду та стаж роботи за професією Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-го розряду – не менше 0,5 року.

2.3. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2-го розряду.