Професійно-технічна підготовка

Професійно-технічна освіта – це система підготовки кваліфікованих робітників. Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України, це комплекс педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності.

Така освіта здобувається у професійно-технічних навчальних закладах за денною формою навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами. Передумовою до здобуття професійно-технічної освіти є базова або повна середня освіта.

Професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовку майбутніх робітників в ВП «РЦПО ЛНУ імені Тараса Шевченка» здійснюють досвідчені спеціалісти: викладачі спецдисциплін та майстри виробничого навчання. Навчальний процес проходить у 7 кабінетах, де є різні види обладнання та сучасне технічне забезпечення для впровадження новітніх засобів навчання та інноваційних технологій.