Бібліотека

Робота бібліотеки в умовах карантину

Старобільське відділення

Бібліотечний книжковий фонд складає 11150 екземплярів, в тому числі технічної літератури – 6100 екз., підручників – 1090 екз., художньої літератури – 3960 екз., методичної та іншої літератури – 47 екз.

Загальна площа бібліотеки 234,4 м. кв., посадових місць – 42, всього читачів – 402 чол.
Бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом професійно-технічного навчального закладу і здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничого процесу, в урочний та позаурочний час.
Бібліотека відокремленого підрозділу надає допомогу викладачам, майстрам виробничого навчання, а також учням у виборі літератури або підручників.

План роботи бібліотеки є складовою частиною з навчально-виховної роботи. З кожної професії постійно ведеться та оновлюється відбірка технічної літератури, посібників, довідників у достатній кількості.

Читальна зала бібліотеки підключена до Інтернету (10 комп’ютерів).

Фонд читальної зали бібліотеки складає більш 3400 електронних версій підручників та періодичних видань, якими безпосередньо користуються всі учні регіонального центру.

 

Історія жовжиною в 100-річчя

Бібліотечний фонд Старобільського відділення ВП “РЦПО ЛНУ імені Тараса Шевченка” поповнився новою книгою ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Сторінки історії (1921-2021рр).” 1 березня 2021 ЛНУ імені Тараса Шевченка відзначає 100-річний ювілей і саме до цього свята Анатолій Климов, Віталій Курило та Сергій Савченко написали цю  книгу. Це видання увібрало столітню історію функціонування одного з найстаріших закладів вищої освіти Східної України. Дана книга буде корисною та цікавою широкому колу читачів, як викладачам, здобувачам освіти, випускникам різних часів та усім тим, хто причетний до історії Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

 


Рубіжанське відділення

 


Щастинське відділення

      Бібліотека – сховище інформації і знань; одна з найдавніших і найважливіших основ цивілізації, сховище цінних знань і духовної мудрості, національної пам’яті, культурної і наукової спадщини багатьох поколінь.

     У стінах бібліотеки Щастинського відділення ВП «РЦПО ЛНУ імені Тараса Шевченка» зосереджена величезна кількість примірників книг: методичної літератури – 969; художньої літератури – 6920; технічної літератури – 16702; підручників  – 4820; іншої літератури –  2201.

      Освіта бібліотеки нерозривно пов’язана з історією освіти і розвитку нашого начального закладу, заснованого 20 жовтня 1954 року. Штат бібліотеки в той час складався з одного співробітника, а бібліотечний фонд поповнювався з різних джерел: Управлінням освіти, навчально-методичним центром і спонсорами. Зараз фонд бібліотеки налічує понад 30тис. примірників книг. Крім того в наявності періодичні видання, енциклопедії, словники, довідники, навчально-методична документація, художні ілюстрації та методична література про козацтво, оскільки учні відділення виховуються на козацьких традиціях.

     В умовах стрімкого розвитку освіти, відкриття нових спеціальностей, бібліотека веде активну роботу по формуванню, комплектуванню бібліотечного фонду та забезпеченню його збереження. Ведеться посилена робота по модернізації сучасного обслуговування читачів.

      Всі категорії користувачів бібліотеки відділення, учні і співробітники, можуть отримати наступні бібліотечно-інформаційні послуги:

– отримання у тимчасове користування видань, навчальну літературу, художню літературу, довідкову літературу;

– інформацію про склад фонду через систему каталогів і картотек;

– виконання бібліографічних довідок різної спрямованості: консультування учнів з питань складання та оформлення списків літератури для виконання атестаційних та дипломних робіт з урахуванням вимог до бібліографічного опису;

– діяльність бібліотеки відділення регламентована «Положеннями про бібліотеку», правилами користування бібліотеки».

У бібліотеці є читальний зал. Діють в читальному залі літературні вітальні, проводяться квести, флешмоби, виховні години, театралізовані вечори, книжкові виставки та різні позакласні заходи. В наявності інформаційний стенд, експозиція якого змінюється відповідно до знаменних дат, присвячених видатним письменникам, діячам мистецтва.


Кремінське відділення

         Бібліотека здійснює інформаційно-бібліотечне забезпечення освітнього і навчально – виробничого процесів; інформаційний супровід інноваційних процесів у відділенні шляхом оперативного і якісного обслуговування всіх категорій користувачів.

         В структурі бібліотеки – абонемент, читальна зала, книгосховище. Загальна площа 98,5 кв.м. Читальна зала обладнана  сучасними меблями, професійно підібрані матеріали  бібліотечних виставок, стендів, фотостендів. Їх  естетичний дизайн, доброзичливість бібліотекаря  створюють позитивний вплив на читача.

У бібліотеці в наявності 2 компʼютери, підключених до мережі Інтернет.

         Свою діяльність бібліотека здійснює  в координації з педагогічним колективом, керівництвом відділення  згідно з планом роботи бібліотеки, який є складовою частиною плану роботи відділення.  Робота бібліотеки представлена за останні три роки. 

Контингент  користувачів

         Бібліотека обслуговує дві основні  категорії користувачів –  здобувачів освіти та педагогічних  працівників.

         Всього користувачів (середні показники за  останні  навчальні роки) – 251, з них: 50,6% – здобувачі освіти, 13,3% – педагогічні працівники, 36,1% – інші (батьки, співробітники відділення, педагоги та студенти  інших навчальних закладів).

Банк інформації

Основою роботи з користувачами є бібліотечні  інформаційні ресурси, які  комплектуються згідно  з планами  і програмами  відділення  відповідно до стандартів П(ПТ)О.  

В інформаційно-бібліотечному  забезпеченні користувачів значне місце посідає  достатньо сформований  банк  інформації, до якого входять  інформаційні бібліотечні ресурси:

 • Друковані ресурси

         До послуг користувачів галузева, художня література, підручники, які  представлено  в фонді бібліотеки, який складає  близько  15 тис. екз.  

Доповненням до бібліотечного фонду є  періодичні видання. Протягом  останніх  років бібліотека отримувала  до 15 найменувань педагогічних  та фахових журналів, які є  джерелом  самоосвіти педагогів та  здобувачів освіти.

Рівень забезпечення здобувачів освіти новими підручниками із загальноосвітніх дисциплін становить 83,2%. Забезпечення підручниками з професії муляр, електрозварник ручного зварювання –  95,5%, кухар, кондитер – 93,9%.

         Здійснюється робота щодо переведення традиційного  бібліотечного фонду і каталогів  на Універсальну десяткову класифікацію.

 • Електронні ресурси, до яких входять медіа ресурси (фонд аудіо – і відеозаписів, фонд методичних розробок з навчальної та виховної роботи), електронні підручники, посібники.
 • Комунікативні ресурси: компʼютери підключені до Всесвітньої мережі Інтернет.

Друга складова  банку інформації –  Інформаційно-пошукові системи, які є ключами до розкриття  багатоаспектного бібліотечного фонду, це:

Традиційні:

 • Алфавітний каталог
 • Тематичні картотеки за матеріалами педагогічної преси: «Виховна робота», «Освіта. Педагогічні науки. П(ПТ)О в Україні», «Методика викладання загальноосвітніх предметів», структура  яких  розроблена бібліотекарем за ключовими  словами, які  розташовані в алфавітному порядку.

Бібліографічний опис статей періодичних видань  освітнього профілю заноситься до картотек.

Електронні:

 • Електронний каталог підручників,
 • Електронна картотека «Виховна робота»

         У  роботі із здобувачами освіти бібліотекар  спирається на диференційний підхід. Використовуються такі форми роботи: індивідуальна бесіда, аналіз читацьких формулярів, анкетування, консультації, бібліографічні огляди, виявлення лідера читання у групах.

Для сприяння самоосвіті педагогічних працівників, підвищення їх професійної майстерності використовуються інноваційні та  традиційні форми інформаційної роботи:

 • інформаційні дні, бібліотечно-бібліографічні консультації, індивідуальні бесіди;
 • огляди педагогічної, методичної літератури, видань  педагогічної преси;
 • презентації книг з питань педагогіки та психології, підручників (в міру надходження);
 • бібліотечні виставки, перегляди інформаційних ресурсів під час  підготовки і проведення тижнів професій, предметних тижнів, уроків, виховних  заходів, засідань круглого столу.

   

        Педагоги широко використовують  в своїй роботі періодичні видання, які представлені  на тематичних стелажах: «Педагогічна преса», «Періодичні видання»,  «Фахові журнали» ( з питань будівництва, кулінарії, охорони праці, цивільного захисту).

 • добір інформаційно-тематичних матеріалів (тематичні довідки), які виконуються за запитами педагогів швидко і оперативно;
 • створення інформаційної продукції.
 • бібліографічні покажчики, інформаційні листки,  рекомендаційні списки літератури.

За останній час  створено 5 бібліографічних покажчиків.

– індивідуальне інформування  адміністрації  з питань керівництва освітнім закладом.

Технології та форми  виховної роботи

         У виховній роботі зі здобувачами освіти  впроваджуються  інноваційні продуктивні форми і методи  з використанням мультимедійних технологій, слайд-презентацій, відеофільмів,  а саме:

 –  Інформаційно-масові: засідання круглого столу, Тиждень бібліотеки, бенефіс читача, огляди інформаційних ресурсів, бібліотечні години та години інформації, вечори, презентації книг, бібліотечний флешмоб, Золотий Олімп ліцею (номінація «Читач року»), екскурсії до бібліотеки, музею, акція «Книги –  в подарунок».

Ігрові технології : конкурси, інтелектуальні ігри, турніри, вікторини

  -Проектні технології: створення проектів

 – Діяльністно-практичні свята: свята народного календаря

 – Історико-краєзнавчі екскурси: віртуальні подорожі, відео-вікторини.

 – Наочні: сучасні бібліотечні виставки, перегляди,  тематичні стенди, фотовиставки,  фотостенди, книжкові інсталяції.

Мультимедійні презентації  –  обовʼязковий  елемент  всіх заходів, адже вони

посилюють сприйняття матеріалу здобувачами освіти,  роблять виховні заходи яскравішими, сприяють вихованню естетичного смаку.

         Наочні форми популяризації  літератури привертають  увагу до послуг бібліотеки  та її  інтелектуальної допомоги як педагогам, так і здобувачам освіти.

         Серед наочних форм найважливіше місце посідають бібліотечні виставки: виставка-презентація, виставка-інформація, виставка-експозиція,  виставка-порада, виставка-пошук, виставка – досьє, виставка-бенефіс, виставка – прем’єра, книжкові інсталяції.

Стенди,  фотостенди, плакати, стінгазети  презентують  бібліотеку та її багатство –  книги. 

Методична діяльність бібліотекаря реалізується  через роботу  обласної методичної секції бібліотекарів  ЗП(ПТ)О, підготовці  до вебінарів, семінарів-практикумів,  створення навчально-методичних посібників, бібліографічних покажчиків. На засіданнях обласної секції, які проходили у формі вебінарів, бібліотекар презентувала досвід роботи.

           Видавнича діяльність –  один  із напрямів методичної роботи бібліотеки. Створені  памʼятки, буклети, бібліографічні покажчики, які широко використовують педагоги та здобувачі освіти.

       Діяльність бібліотеки спрямована на інформаційне забезпечення всіх  категорій користувачів, залучення здобувачів освіти  до бібліотеки, читання,  створення  позитивного іміджу бібліотеки й освітнього  закладу.

Поради читачеві

Буклет_100 книг

Викладачу, майстру виробничого навчання професія «Муляр, електрозварник
ручного зварювання»

Акмеология_покажчик

Пам’ятка юного патріота

Виховний глосарій 2021