Касир (в банку)

Касир (в банку) (після 11 класів)

Касир в банку виконує операції прийому, визначення автентичності та платіжності, перерахунку, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно – методичних документів. Сортує грошові квитки і монети за номіналами, а також виявляє фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети і монети. Формує, упаковує, оформляє грошові білети і монети згідно з інструкцією про емісійних-касову роботу. Обмінює пошкоджені грошові білети і монети. Складає касову звітність. Зберігає інформацію, яка становить службову таємницю або носить Конфидициальность характер. На сьогоднішній день касири банку потрібні в посередництві фінансових установ та організацій, пов’язаних з отриманням та перерозподілом фінансових коштів у формі депозитів, які передбачені для страховки і пенсійного забезпечення – послуги, пов’язані з відправленням та сплатою грошових переказів, а також діяльністю поштових систем в ощадних касах.

Касир в банку – це фінансовий фахівець, який завідує грошової касою, займається прийомом і видачею грошей та цінних паперів, працює з пластиковими банківськими картами і електронними грошима.

Перспективи

Професія касира давно вже вийшла за рамки простого прийому-видачі грошей, сьогодні посада касира часто поєднують з посадами бухгалтера, контролера або другого фінансового спеціаліста. Заробітна плата касира досить висока. У державних структурах її рівень визначається відповідно до штатного розкладу. У приватному секторі вона обумовлюється контрактом, що складається під час прийому на роботу. Вірогідність працевлаштування за професією «Касир в банку» після закінчення навчання – висока. Ризик безробіття – мінімальний. Галузеві та регіональні потреби господарства та банківських структур щодо відповідної професії постійні, у зв’язку з розвитком в Україні банківської діяльності

Педагогічний колектив із задоволенням навчить всіх, хто обере цю надзвичайно сучасну професію – «Касир в банку».

Робочі місця банку чекають на молодих кваліфікованих робітників.

Касир повинен знати:

 • нормативно-методичні матеріали щодо ведення касових операцій;
  форми касових і банківських документів;
 • правила приймання, видачі, обліку і зберігання грошових сум і цінних паперів;
  порядок оформлення прибуткових і видаткових документів;
 • ліміти залишків готівки в касі, правила забезпечення їх зберігання;
  порядок складання касової звітності;
 • перелік інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер.

Повинен уміти:

 • виконувати операції з приймання грошей, визначення справжності та платіжності грошей, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей  згідно з нормативно-методичними документами;
 • сортувати грошові білети і монети за номіналами, а також на придатні та непридатні для обігу, виявляти фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети й монети;
 • формувати, упаковувати, оформляти грошові білети й монети згідно з інструкцією про емісійно-касову роботу;
 • обмінювати пошкоджені грошові білети й монети;
  складати касову звітність.