Авіамодельний гурток

Авіаційний моделізм – це один із найцікавіших, найпопулярніших і найкорисніших видів технічної творчості учнів. Як засіб організації розумового дозвілля і активного відпочинку учнів, заняття з авіамоделізму значною мірою сприяють їх загальному і політехнічному навчанню.

Метою програми Майстерні технічної творчості є формування компетентностей особистості в процесі авіамоделювання. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

  • пізнавальної: ознайомлення з технічними видами спорту; основами авіаційних наук і технологій, поняттями про основні технологічні прийоми проектування та виготовлення авіамоделей;
  • практичної: набуття техніко-технологічних умінь і навичок; навчання технологій виготовлення різних класів моделей за кресленнями й власної конструкції та їхньої експлуатації; практичних навичок у проектуванні авіамоделей різного функціонального призначення, їхнього регулювання та запуску, робота з різним інструментом;
  • творчої: формування майстерності виготовлення авіамоделей, розвиток технічного мислення, конструкторських здібностей, стійкого інтересу до технічної творчості;
  • соціальної: виховання культури праці.

Програма спрямована на розвиток просторової уяви, поглиблення знань у галузі практичного конструювання різноманітних літальних об’єктів. В основі програми — особистісно орієнтоване навчання, що враховує потреби кожного гуртківця, його здібності, уміння та навички і допомагає в повній мірі виявити та проявити творчий потенціал учнів. Заняття в гуртку сприяють вихованню любові до Української держави, розумінню її місця як авіаційної і космічної держави у світовому співтоваристві, громадянському самоствердженню.

Авіамоделісти під час виготовлення моделі не лише розробляють технологію виготовлення, а і проектують її, тобто розв’язують завдання, що в мініатюрі становлять цілий комплекс питань, якими займається справжня авіація.