Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

1. Професія – 8229 Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу;

2. Кваліфікація – 2 розряд;

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

порядок відбирання та оформлення проб; основні властивості матеріалів; сировини і напівфабрикатів, які підлягають аналізу; призначення лабораторного устаткування і правила поводження з ним.

Повинен уміти:

готувати проби до випробувань і аналізів; проводити лабораторні випробування зразків сировини; вати на вміст вологи; визначення поглинальної здатності, капілярності; проводити різноманітні хіміко-бактеріологічні аналізи води, харчових продуктів, сировини, напівфабрикатів і готових виробів під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації; визначати кольором дозрілість тростини; проводити аналіз на вологість і засміченість тростини.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Для всіх видів економічної діяльності.

7. Специфічні вимоги

7.1 Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.

7.2 Стать: жіноча, чоловіча.

7.3 Медичні обмеження.


1. Професія – 8229 Лаборант хіміко-бактеріологічного аналіз;

2. Кваліфікація – 3 розряд;

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

основи хімії та елементарні основи бактеріології в межах виконуваної роботи; вимоги державних стандартів до проведення хіміко-бактеріологічних аналізів; порядок відбирання зразків та їх підготовки до випробувань; необхідний обсяг випробувань; способи приготування робочих і титрованих розчинів, стерилізації бактеріологічних середовищ; систему записів результатів випробувань і методи їх статистичного опрацювання.

Повинен уміти:

проводити різноманітні хіміко-бактеріологічні аналізи води, харчових продуктів, сировини, напівфабрикатів і готових виробів за затвердженими методиками. Визначати кислотність, густину, вміст жирових вуглецевих речовин, солей тощо, капілярність, наявність хлористих, сірчанокислих і кальцієвих солей, вміст жирових і воскоподібних речовин, тощо. Вести контрольно-облікові записи.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу» 2-го розряду:

– за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

– за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу» 2-го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

Для всіх видів економічної діяльності.

7. Специфічні вимоги

7.1 Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.

7.2 Стать: жіноча, чоловіча.

7.3 Медичні обмеження.