Машиніст крана автомобільного

1. Професія – 8332 Машиніст крана автомобільного;

2. Кваліфікація: 4 розряд;

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

будову, принцип роботи, технічні характеристики крана, основи технологічного процесу монтажу технологічного устаткування, стапельного та секційного складання виробів, конструкцій складальних і розбирання елементів будівель і споруд; визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом; правила експлуатації крана та виконання робіт, у тому числі в охоронній зоні поблизу ліній електропередач, комунікацій і мереж та вимоги до якості робіт; правила дорожнього та приоб’єктного руху, встановлену сигналізацію; причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.
Повинен уміти: керувати автомобільним краном відповідно до зазначених нижче параметрів під час будівельних, монтажних, навантажувально-розвантажувальних та ремонтно-будівельних робіт. Виконувати щозмінне технічне обслуговування крана, брати участь у його плановому запобіжному ремонті, перевіряти стан приладів безпеки й контролю.

– керувати автомобільними кранами вантажопідйомністю до6,3 т. включно під час простих монтажних робіт, робіт з навантажування, розвантажування, перевантажування та транспортування елементів будівельних конструкцій штучних, сипких, лісових та інших аналогічних вантажів.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

а) раціонально і ефективно організувати працю на робочому місці;

б) додержуватися норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища; додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати у разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені, тощо);
є) повинен знати і додержуватися виробничих (експлуатаційних) інструкцій технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці;

ж) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – Водій автотранспортних засобів та слюсар з ремонту дорожньо – будівельних машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 3-го розряду:

– за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах II та III атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

– за умови підвищення кваліфікації (перепідготовки), стаж роботи за професією Водій автотранспортних засобів та слюсар з ремонту дорожньо – будівельних машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 3-го розряду не менше 1 року.

Примітка: у разі керування автокраном з електричним приводом – наявність посвідчення ІІІ кваліфікаційної групи з електричної безпеки.

6. Сфера професійного використання випускника

Будівництво будівель і споруд.

7. Специфічні вимоги:

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18,5 років.

2. Стать: чоловіча/жіноча.

3. Медичні обмеження.